Övrigt

Valberedning: Kristoffer Zetterberg och Malin Lövkvist.
Revisorer: Peter Gustavsson (ordinarie) och Emma Lidell (ersättare).